Makale

Makale, belirli bir konuda, bir görüşü, bir düşünceyi savunmak ve kanıtlamak için yazılan yazı türüne denir. Gazete, dergi ve internette yayınlanır. Ayrıca herhangi gerçeği açıklığa kavuşturmak, bir konuda görüş ve tezler ortaya koymak ve bir hipotezi savunmak, desteklemek için yazılmış olan yazılara da makale denir.

MAKALE

Makale, belirli bir konuda, bir görüşü, bir düşünceyi savunmak ve kanıtlamak için yazılan yazı türüne denir. Gazetedergi ve internette yayınlanır. Ayrıca herhangi gerçeği açıklığa kavuşturmak, bir konuda görüş ve tezler ortaya koymak ve bir hipotezi savunmak, desteklemek için yazılmış olan yazılara da makale denir.

Makale yazarken aşağıdaki kriterler önemlidir:

-Anlatımda sade ve belirli bir formata uygun olursa daha iyi olur. 
-Somut özellikler ön plandadır.
-Öne sürülen düşünce ve tez kanıtlamak icap eder.
-Makele yazarken belirli bir konu yoktur. Yazar her konuda yazabilir.
-Gazete, dergi ve internette yayımlanır.

Ayrıca bilimsel standartlarda makale yazmak çok önemlidir. Örneğin çok önemli bir hipotezi ispatlasanız dahi eğer bu bilimsel makale formatına uygun değilse hiç bir bilimsel yayında itibar görmez hatta yayınlanmaz. Bu sebeple akademik kariyer sahibi insanlar makalelerini belirli bir formata uygun kalarak yazmak zorundadır. Bu okuyanların işini kolaylaştırır. Akademik bilgi düzeyi ve yazılan hipotezin doğruluğu ile ilgili makale arasında bilimsel bilgi düzeyi açısından direk bir bağlantı olmasa da, bilimsel makale yazma alışkanlığınız ve formata uygunluğunuz karşı tarafın sizi değerlendirmesinde rol oynayabilir. Akademik süreçde bilimsel dünyaya sunulan bir bilgi demetinin başarısı, anlaşılır bir düzeydeki dille ve formatına uygun bir biçimde karşı tarafın yargı gücüne sunulmuş olma özellikleri ile doğru orantılıdır.

  Türk Edebiyatında Makale Yazarları Ve Eserleri
Şinasi. Mukaddime
Namık Kemal.  Mes Prisons Muahezenamesi
.  Renan Müdafaanamesi
Ziya Gökalp. Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak
Cenap Sahabettin. Evrak-ı Eyyam 
. Nesr-i Harp 
. Nesr-i Sulh
Ali Canip Yöntem. Millî Edebiyat Meseleleri ve Cenap Beyle Münakaşalarımız
Yahya Kemal Beyatlı. Aziz İstanbul
. Eğil Dağlar (makale – sohbet)
Yaşar Nabi Nayır. Edebiyatımızın Bugünkü Meseleleri (makale – inceleme)
Hasan Ali Yücel. Pazartesi Konuşmaları
. İyi Vatandaş İyi İnsan
Mehmet Kaplan.  Büyük Türkiye Rüyası (makale – eleştiri)
.  Kültür ve Dil (makale I eleştiri)
.  Nesillerin Ruhu (makale – eleştiri)
Ahmet Hamdi Tanpınar. Edebiyat Üzerine Makaleler
Samiha Ayverdi. Yusufçuk (makale ve konferansları)