DİVAN EDEBİYATININ ŞAİR VE YAZARLARI HOCA DEHHANİ Divan edebiyatının kurucusu kabul edilir.Yirmi bin beyitlik “Selçuk Şehnamesi”adlı kitabı vardır.Vatan hasreti ile ilgili şiirleri vardır. MEVLANA ...

Özne: kim, NeNesne: Kimi, Neyi; NeDolaylı Tümleç (Yer Tamlayıcısı) : Neye, Neyde, Neyden; Nereye, Nerede, Nereden; Kime, Kimde, KimdenZarf Tümleci : Nasıl, Neden, Niçin, ...

Saf (öz) şiir anlayışı Paul Valery'nin şiirde dili her şeyin üstünde tutan görüşünden hareketle, Batı edebiyatından Paul Valery,Stephane Mallarme ve Divan şiirinin biçimci yapısından bir hayli etkilenen anlayış. ...

Romantik şiire tepki olarak 19.yüzyılın ikinci yarısında Fransa’da doğmuştur. Realizmi ve naturalizmi doğuran toplumsal ve siyasal koşullar, parnasizm için de geçerlidir, realizm ilkelerinin şiire ...

DİL VE ÖĞRETİM Eğitim, bir iletişim sürecidir. İletişimde bulunmaksızın bir eğitim ve öğretim sürecinden bahsetmek imkansızdır. O halde verimli bir eğitim için sağlıklı bir ...

MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN-İ RÛMÎ (13. yy) ♦ Horasan'ın Belh şehrinde 1207 tarihinde doğmuş, 17 Aralık 1273'te vefat etmiştir. Mevlânâ'nın ölüm gecesi, ...

TÜRKÎ-İ BASİT ♦ 16. yüzyılda Divan şiirinin dili Arapça ve Farsça ke­limelerle iyice ağırlaşınca buna bir tepki doğmuş­tur. Tepki gösterilmesi ...

♦ Divan edebiyatında nesir (düz yazı) şiire göre ikinci planda kalmıştır. ♦ Divan edebiyatında nesre (düz yazıya) "İnşa", bu işle ...

TEVHİD ♦ Allah'ın birliğini ve yüceliğini anlatan şiirlere "tevhid" denir. ♦ Tevhidler kutsal bir konu olduğundan divanların en başında yer ...

Divan şiiri nazım şekillerini Araplardan gelenler, Farslardan (Iran) gelenler ve Türklerden gelenler diye şu şekilde sınıflandırabiliriz: 1. Araplardan Gelen Divan ...

13. yüzyıldan sonra Türk toplum hayatında çeşitli zümre ve çevrelerin oluşması, değişik edebî ürünlerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Saray, konak, ...

DİL VE ANLATIM

Özne: kim, NeNesne: Kimi, Neyi; NeDolaylı Tümleç (Yer Tamlayıcısı) : ...

MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN-İ RÛMÎ (13. yy) ♦ Horasan'ın Belh şehrinde 1207 ...