Halk Edebiyatı Sanatçıları

Kaynak: milliyet.com.tr

HALK EDEBİYATININ TEMSİLCİLERİ

YUNUS EMRE

 • Engin hoşgörüsü, insan sevgisiyle sadece bizim değil bütün dünyanın beğenisini kazanmış eşsiz bir şair, fikir adamıdır.
 • İlahi aşkı ve insan sevgisini eserlerinde işlemiştir.
 • Hem aruzu hem de hece veznini kullanmıştır.
 • Şiirlerinde dili oldukça sadedir, zamanının halk dilini kullanmıştır.
 • Nazım biçimi olarak “ilahi”yi seçmiştir. 
 • “Risalet’ün Nushiye (Nasihatlar Kitabı) ve Divan” adlı kitabı vardır.

PİR SULTAN ABDAL

 • Halk edebiyatında lirik şiirin öncülerindendir.
 • Halk içinde çok sevildiği için isimsiz birçok şiir onun adında yayımlanmıştır.
 • Tasavvufu, halkın anlayışıyla birleştirmiştir.
 • Bütün şiirlerini hece ölçüsüyle yazmıştır.
 • Dili oldukça sadedir.
 • Bektaşi tarikatına mensup olduğu için “nefes”leri ünlüdür.

HACI BEKTAŞI VELİ

 • Bektaşi tarikatının kurucusudur
 • Büyük bir bilgindir.
 • Orta Anadolu’da etkin olmuştur.
 • Malakat”adlı Arapça eseri ünlüdür.

KAYGUSUZ ABDAL

 • Kendisinden önceki şairlerden etkilenmiştir.(Özellikle Yunus’tan)
 • Hem hece hem de aruz veznini kullanmıştır.
 • Alaylı, nükteli, eleştirili şiirler yazmıştır.
 • Edebi yazıları da vardır.
 • Budala-name, Mugaalet-name”adlı eserleri vardır.

KAYIKÇI KUL MUSTAFA

 • 17. yüzyılın önemli yeniçeri şairlerindendir.
 • Kahramanca şiirleriyle tanınmıştır.
 • “Genç Osman” destanıyla tanınmıştır.
 • Divan şiirinden etkilenmemiştir.

KÖROĞLU

 • Başkaldırının, isyanın şairidir.
 • Din dışı konularda şiirler yazmıştır.
 • Sultan Murat (II.) zamanında savaşlara katılmıştır.
 • Köroğlu adlı halk kahramanıyla aynı adı ve özellikleri taşıdığı için ikisi aynı kişi olarak anılmıştır.

DADALOĞLU

 • Toroslar bölgesinde yaşamış.
 • Devlet yönetiminin aşiretiyle olan mücadelesi üzerine söylediği: “ferman padişahınsa dağlar bizimdir”dizelerinin nakarat olarak kullanıldığı şiiri oldukça beğeni toplamıştır.
 • Varsağı , semai ve destanları meşhurdur.
 • Türküler yazmıştır.

KARACAOĞLAN

 • Şiirlerini sade bir dille yazmıştır.
 • Hece ölçüsünü ustalıkla kullanmıştır.
 • Saz şairliğinin piri sayılır.
 • Din dışı konularda yazmıştır.
 • Koşmaları oldukça sevilmiştir.
 • Kuvvetli lirik egemenliği hâkimdir şiirlerine.
 • Anadolu’yu at sırtında gezip şiir söylemiştir.

ÂŞIK ÖMER

 • İyi bir eğitim almamasına karşın şairler arasında yeteneğiyle kendine en üstte yer edinmiştir.
 • Devrinin idarecilerini, dinini görünüş için yaşayanlarını eleştirmiştir.
 • Aruzu kullanmıştır. Ancak hece ölçüsünde asıl karakterini bulmuştur.

DERTLİ

 • 18. yüzyılın sonlarında yaşamıştır.
 • Hem hece hem de aruz ölçüsünü kullanmıştır.
 • Lirik koşmalarıyla tanınmıştır.
 • Divan ‘ı taş baskıyla basılmıştır. 

EMRAH

 • Erzurumludur.
 • Divan edebiyatından etkilenmiştir.
 • Gazel, murabbalar yazmıştır.
 • Koşma ve semaileriyle tanınmıştır.

GEVHERİ

 • İnce bir söyleyiş, derin bir bilgi içeren şiirleri halk arasında çok sevilmiştir.
 • Divan edebiyatında etkilendiği için mazmun ve yabancı sözcükleri çokça etkilenmiştir.
 • Koşmaları ve taşlamaları oldukça ünlüdür.

BAYBURTLU ZİHNİ

 • Divan edebiyatına çokça dalmaya çalışmıştır.
 • Saz şairi olarak ün kazanmıştır.
 • Divan’ı, Sergüzeşt-name”adlı kitapları vardır.

ÂŞIK VEYSEL

 • Çocuk yaşta kör olması ona derin bir duygu zenginliği vermiştir.
 • Yurt, insan ve toprak sevgisini iliklerine kadar hisseden, bunu şiirlerinde işlemiştir.
 • Halk edebiyatının ve son dönem edebiyatımızın usta şairlerindendir.
 • Sivas Şarkışla   Sivrialan köyünde doğmuş ve yaşamıştır.