Kurucusu, Fransız edebiyatı şairlerinden ve ruh doktoru Andre Breton’dur. İlkeleri 1924′te ortaya konmuştur. Sürrealizmin amacı bilinçaltının sanata yansıtılmasıdır.
Felsefi alanda, Fransız filozofu Henry Bergson “sezgicilik” adını verdiği düşünce akımı, sürrealizmi etkilemiştir. Ruhu savunan Bergson’un ruhun akıldan daha üstün olduğunu ileri sürer. Gerçekleri ruhsal sezgilerle açıklar. Doktor Sigmund Freud’un “psikanaliz” düşüncesi sürrealizm akımının diğer bir kaynağıdır. Freud, insanı bilinçaltıyla açıklar. Ona göre insanın gerçek eğilimini, isteklerini toplumsal yasalar, ahlak ve dinsel baskılar engeller. Bilinçaltı ancak sarhoşluk, rüyalar, sayıklamalar… gibi durumlarda aklın denetiminden kurtularak bilinçüstüne çıkar.

Sürrealizmin Özellikleri: 

1. Sürrealistler, düşüncenin gerçek etkinliğini ortaya çıkarmak için hipnotizma seansları düzenlemişler, elde ettikleri verileri sanatlarına yansıtmışlardır.

2. Gerçek sanat yapıtlarının, sanatçılarca akıl ve irade denetimi dışındayken oluşturulabileceğini savunmuşlardır.

3. Sürrealist sanatçılar, dil ve üslupta anlaşılır olmayı istemediler. Herkesin birkaç sözcük ya da cümle ekleyerek oluşturduğu “otomatik yazı” yöntemini benimsediler.

4. Noktalama işaretlerine karşı çıktılar.

5. Türk edebiyatında Birinci Yeniciler (Garipçiler)  ve ikinci yenicilerin bazı sanatçıları sürrealizmden etkilendi.

Sürrealizmin temsilcileri;

Andre Breton                    Bakire Gebelik, Ak Saçlı Tabanca, Manyetik Alanlar, Sürrealizmin Manifestosu

Paul Eluard                        Ölmeden ölmek, Açık Kitap, Çifte Karanlık, Politik Şiirler

Luis Aragon                        Elsa’nın Gözleri, Rüyalardan Bir Dalga, Sevinç Ateşi