Karşıt (Zıt) Anlamlı Cümleler

Anlamca birbirinin zıddı olan sözcüklerin kullanılmasıyla kurulan cümlelerdir. Bu durum iki cümle arasında da söz konusu olabilir.

KARŞIT ANLAMLI (ZIT ANLAMLI) CÜMLELER

Anlamca birbirinin zıddı olan sözcüklerin kullanılmasıyla kurulan cümlelerdir. Bu durum iki cümle arasında da söz konusu olabilir.

Karşıt durumların bir arada verilmesi anlatılan durum veya eserin iki yönünün de gösterilmesini sağlar ve anlatımı tekdüzelikten, monotonluktan kuratrır.

  • Dostunuzu, bir gün kendisinden nefret edecekmiş gibi sevin; ondan, bir gün kendisini sevecekmiş gibi nefret edin.
  • Bugün sevindiğim şeye yarın üzülebilirim.
  • Dışarısı günlük güneşlik, sımsıcak, halbuki burada paltolarımız bile bizi ısıtmaya yetmiyor.

Dikkat

  • Karşıtlık ile olumsuzluk birbirinden farklı kavramlardır. Bu nedenle bir sözcüğün olumsuzu ile olumsuzu arasında zıtlık yoktur. Çünkü zıtlık, farklı iki kavram arasında olur:
  • Merdivenden iniyordu.
  • Merdivenden inmiyordu.(olumsuz)
  • Merdivenden çıkıyordu.(karşıt)