Yapısal Bozukluklar

SÖZCÜĞÜN YAPISINDAKİ YANLIŞLIK:

Bir sözcük dil bilgisi kurallarına aykırı türetilirse anlatım bozukluğu doğar.

Mehmet Efendi on beş yıldır bakkalcılık yapıyor.

Yiyecekleri kokturmuşsun.

Bölgevi sorunlar artıyor.

Her şeyi pahalılandırmışsınız.

Bilinçleşmenin gerçekleşmesini eğitim sağlayacaktır.

Dilimizi çirkinletmeyelim.

Sizce bu kişi kaçtı mı kaçtırıldı mı?