Tamlama Yanlışlığı


a)Bir sıfatla bir adın ortak tamlanana bağlanması anlatımı bozar:

Doğa ve toplumsal olayları inceledik.

Dün epik ve aşk şiirleri okuduk.

Askeri ve devlet okullarına giriş sınavı yapılacak.

Gençlik, duygusal ve kişilik sorunları yaşıyor.

Politik ve ahlak yozlaşması önemli bir sorundur.

b)Çoğul anlamı taşıyan bir sıfattan sonra gelen ad tekil olmalıdır:

Birçok seneler geçti.

Bizde iki türlü düşünürler vardır.

Her türlü tedbirler alındı.

Birçok festivaller düzenlendi bu yaz.

Bin türlü çiçekleri derledim sana.

c)Tamlayan Eki Eksikliği:

Her önüne gelen aklına esen sözcüğü dilimize mal etmesi yanlıştır.

Bu duygular geçici ve insanı yanıltıcı olduğu bilinmelidir.

Büyük emek harcanarak yazılan eserler bilimsel bir yaklaşımla değerlendirilmesi gerekir.


d)Tamlayan Eksikliği:

Öğrenciye bir şey vermeden gelişmesini umma.

Arkadaşına yardım ederek mutlu olmasını sağladı.

Tanıdıklarından alışveriş yaparak para
kazanmalarına katkıda bulunurdu.

Çocuklarıyla her konuyu konuşur , yanlışa düşmemelerine çalışırdı.