Dünya Dil Aileleri

DÜNYA DİL AİLELERİ

Dil ailesi, birbiriyle aynı kökten gelen akraba dil topluluğuna verilen ad. Yani aynı dil ailesine mensup dillerin, aynı kökenden, belki de aynı ilkel dilden türediği kabul edilir. Çoğu dilin yazılı tarihi çok kısa olduğu için, çok az dilin kesin kökeni bilinmektedir. Dil ailelerinin belirlenmesi, uzun bilimsel çalışmalar sonucunda mümkün olmuştur.
Dil aileleri ağaç şeması olarak gösterildikleri için kendilerine dil ağacı da denir. Bu sebeple, alt bölümlerinde de dil kolları denir. Bazı diller, hiçbir kola bağlı değildirler ve bu yüzden onlara soyutlanmış diller denir. Örneğin Yunanca, Hint Avrupa Dil Ailesine mensup soyutlanmış bir dildir.

Kökenlerine göre temel dil aileleri şunlardır:

 1. Hint–Avrupa Dilleri Ailesi
  1. 1.1 Avrupa Kolu
  1. 1.2 Asya Kolu
 2. Hami-Sami Dilleri Ailesi
  1. 2.1 Sami dilleri
  1. 2.2 Mısır dilleri
  1. 2.3 Libya ve Berber dilleri
 3. Çin–Tibet Dilleri Ailesi
 4. Bantu Dil Ailesi
 5. Kafkas Dilleri
 6. Ural Dil Ailesi
 7. Altay Dil Ailesi

Hint–Avrupa Dilleri Ailesi
Avrupa Kolu

 1. Cermen dilleri:          İngilizce, Almanca, Hollandaca, Afrikaans, İsveççe, Norveççe, Danca, İzlandaca, Yidiş.
 2. Roman dilleri:           Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Portekizce, Rumence, Katalanca, Provensal, Ladino. (Bu kolun çıkış dili, Latincedir.)
 3. Slav dilleri:                Rusça, Ukraynaca, Beyaz Rusça,(Sırpça, Hırvatça, Boşnakça), Lehçe, Bulgarca, Makedonca, Slovence, Slovakça, Çekçe.
 4. Baltık dilleri:             Prusça (ölü bir dildir), Litvanyaca, Letonca.
 5. Kelt dilleri:                Bretonca, Galce, İrlandaca, İskoç dili, Kernevekçe (İngiltere ‘nin Cornwall bölgesinde).
 6. Yunanca
 7. Arnavutça

Asya Kolu

 1. Hint–İran dilleri: Sanskritçe, Bengalce, Paştu, Çingenece, (Hintçe, Urduca), Nepalce, diğer Hindistan Dilleri, Farsça, Osetçe, Kürtçe, Beluci
 2. Anadolu dilleri: Hitit dili, Lidya dili, Likya dili.luvi dili (Bu diller artık kullanılmayan ölü dillerdir.)
 3. Ermenice

Hami-Sami Dilleri Ailesi
Sami dilleri
Arapça, İbranice, Aramice, Suriye ve Tunus dilleri, Habeş–Zenci dilleri ve ölü bir dil olan Akadca.

Mısır dilleri
Eski Mısır dili, Kıptî dili.

Libya ve Berber dilleri
Libya dili, Berber lehçesi.

Çin–Tibet Dilleri Ailesi
Çin, Tibet ve Burma dilleri.

Bantu Dil Ailesi
Orta ve Güney Afrika’da konuşulan Bantu dilleri.

Kafkas Dilleri
Abhazca,Abazaca,Ubıhça ,Adigece,Kabartayca,İnguşça, Çeçence, Avarca,Dargice,Lakça,Tabasaranca,Lezgice,Agulca,Ru tulca,Tsahurca, Gürcüce,Svanca,Megrelce, Lazca dilleri. (Bu dillerde ses sistemleri ve iç yapıları bakımından öteki dil ailelerine göre büyük farklılıklar vardır.)

Ural Dil Ailesi

 1. Fin–Ugur kolu: Fince, Lapça, Macarca, Ugurca Estonca, Türkçe.
 2. Samoyet kolu: Samoyet dilleri.

Altay Dil Ailesi
Moğolca, Mançuca, Tunguzca, Korece ve Japonca