Hisarcılar

Çınaraltı dergisi, Garip akımının şiir anlayışını eleştiren bir grup şaire ev sahipliği yaptı. Daha sonra 1950 yılında çıkmaya başlayan “Hisar” Dergisi’nde yazan sanatçılar bu dergide sıkça görünür olmuşlardır. 

Hisar dergisinde yazmaya başlayan bu sanatçılar: Mehmet Çınarlı, Nüzhet Erman, İlhan Geçer, Halide Nusret Zorlutuna, Mustafa Necati Karaer, Munis Faik Ozansoy, Turgut Özakman,  Bekir Sıtkı Erdoğan, Yavuz Bülent Bâkiler, Sevinç Çokum, Oyhan Hasan Bıldırki, Şevket Bulut, Gültekin Samanoğlu, M. Necati Özsu, Ayla Oral, M. Fahri Oğuz, Arif Nihat Asya,Tarık Buğra, Mehmet Kaplan, Cemil Meriç, Faik Baysal, Metin And, Hilmi Ziya Ülken, Talat Sait Halman, Rüştü Şardağ.

Hisar’da 500’ü aşkın şair ve yazarın eserleri yayımlanmıştır. Tüm bu şairlerin aynı görüş etrafında birleştiğini söylemek zordur.

. Bu kadronun ana özelliği hece ölçüsüne ve edebiyatın klasik değerlerine sıcak bakmasıdır.
. 1940 sonrasında GARİP şiirine ilk tepki 1950 yılında çıkmaya başlayan HİSAR dergisi etrafında toplanan bir grup şair tarafından ortaya konmuştur.
. Onlara göre başka ulusları taklit ederek ulusal bir sanat oluşturulamaz.
. Yeni bir sanat oluşturmak için mutlaka eskisini reddetmek gerekmez.
. Yenilik eskinin içinden doğmalıdır.
. Sanat, ideolojinin baskısı altında olmamalı, belli bir dünya görüşünün propagandasını yapmamalıdır.
. Şiir dili öztürkçeci ve tasfiyeci olmamalıdır. Yaşayan dil kullanılmalıdır.
. Hisar şairlerini memleketçi şiirin takipçisi görebiliriz. Geleneği reddeden Garip Akımına ve ideolojik şiire yönelen Nazım Hikmet’e karşı çıkmışlardır.

Bütün sanatçıların ortak görüşlerini şöyle sıralayabiliriz: ”Sanatçı bağımsız olmalıdır, ulusal olmayan bir sanatın sınırları aşağı düşünülmez. Sanatçının dili yaşayan dildir. Her alanda Batı taklitçiliğine karşı çıkılmalı, gelenekler tümüyle reddedilmeli, sanat siyasetin aleti olmamalı, dildeki kargaşa giderilmelidir. Daha sonra bu grup Hisar Dergisi’yle varlığını sürdürmüşler. Hisar Dergisi ocak 1957 tarihli 75. sayısından sonra yayına ara verdi. Ocak 1964’te yeniden çıkarıldı. Aralık 1980’de, 277. sayısından sonra kapatıldı.