NAZIM HİKMET RAN (1902-1963)

“Nâzım Hikmet şair olarak adını ilkin Hececiler çevresinde duyurmuş olsa da temelde onlardan çok ayrı bir anlayışın sanatçısıdır.

Hece ölçüsünde yazdığı şiirlerinde, Namık Kemal, Tevfik Fikret, Mehmet Akif, Mehmet Emin gibi şairlerin toplumsal görüşlerini, siyasal düşüncelerini savunur.

Daha sonra işgal altındaki bir ülkede, halkı işgalcilere karşı kışkırtıcı şiirler yazan bir direnişçi oldu.

Bolu’dan Moskova’ya hececi bir şair olarak gitmişti; dönüşünde, özellikle 1920’lerin ikinci yarısında yazdıklarıyla Türkçede ‘yepyeni bir şair’ olarak nitelenmeye başlandı. ‘Serbest Nazım’ diye adlandırılan yeni bir tarzın öncüsü oldu.

“Basamaklı dizeler, serbest uyaklar, gerçi getirilen yeniliğin dış biçimde olduğu izlenimini vermesine karşın asıl yenilik içerikte görüldü.

“Nâzım Hikmet Türk şiirinde en göze batan biçimsel devrimi yapmış olan şairdir. Şiiri siyasal bir kavga aracı sayması, bunu açıkça söyleyerek başarılı örneklerini vermesi de önemli bir yeniliktir.

Onu, M. Akif, M. Emin gibi şairlerden ayıran yanı toplumsalcı oluşudur. Biçim alanında gerçekleştirdiği yenileşme ise şiirimizin bütünü için kökten bir dönüşüme yol açmıştır…

Başka bir söyleyişle, Türk şiirinde en göze batan biçimsel devrimi yaparken, Nâzım Hikmet şaire bir eylemci olarak yığınları kışkırtma görevini vermiştir. 

Yakın tarihin bir panoraması niteliğindeki Memleketimden İnsan Manzaraları şiir, tarih, roman, öykü, oyun, senaryo türlerini birleştiren ‘yeni bir anlatı türü’ niteliğindedir.

ŞİİR
835;
Jokond ile Sİ-YA-U;
Varan 3; 1+1=1;
Sesini Kaybeden şehir
Benerci Kendini Niçin Öldürdü 
Gece Gelen Telgraf;
Portreler;
Taranta-Babu’ya Mektuplar;
Simavne Kadısı Oğlu şeyh Bedreddin Destanı; Kuvâyi Milliye 
Saat 21-22 şiirleri;
Dört Hapisaneden;
Rubailer
Yatar Bursa Kalesinde,
Memleketimden İnsan Manzaraları ,
La Fontaine’den Masallar 
OYUN
Kafatası 
Ferhad ile Şirin 
Yusuf ile Menofis 
Demokles’in Kılıcı 
Kadınların İsyanı 

ROMAN-ÖYKÜ-MASAL: 
Kan Konuşmaz ,
Yeşil Elmalar ,
Yaşamak Güzel şey Be Kardeşim ,
Hikâyeler,
Çeviri Hikâyeler,
Masallar 

MEKTUPLAR:

Nâzım ile Piraye ,
Cezaevinden Memet Fuat’a Mektuplar