Sözcükleri Birbiriyle Karıştırma

SÖZCÜKLERİ BİRBİRİYLE KARIŞTIRMA:

Anlamları veya yazılışları çok benzer olan sözcüklerin karıştırılması cümlenin anlam bütünlüğünü bozar.

Geri kalmışlık Türkiye’ye özel bir durum değil.

Bu binalar gerçekten çok yaklaşık yapılmış.

Size birazdan düğün resimlerini göstereceğim.

Bir öğrenci sınıfta kalmışsa onun sınıfı geçmesini güçlendiren nedenleri araştırmak gerekir.

Bizden son öğretim durumunu gösteren bir belge istedi.

Vatandaşlarımız arasında din ,dil,ırk ayrıntısı yapılamaz.

Bazı öğrenciler derste çok çekimserdir.

Uzun saçlı bir genç geldi,kendini bize tanıştırdı.

Vezüv etken bir yanardağdır.

Deterjandan elleri tahrip oldu.

Bu bölgenin kendine özgün gelenekleri vardır.

Camdan yankılanan ışık gözlerimi kamaştırdı.

Yazarın on dördüncü kitabı da yayınlandı.

Belediyeler sık sık güz etkenlikleri yapıyor.

Çocukların birbirleriyle uygunluk içinde olmaları çok güzel.

Bu iki olay arasında hiçbir ayrıcalık yok.

Fiyatlar çok pahalı olduğu için satışlar çok durgun.

Kar yolu kapadığı için geçit servis yolundan sağlanıyordu.