Argo

Argo

Genel dilin sözcüklerine yan anlamlar kazandırarak genel dilden ayrılan, bir meslek ya da topluluk arasında kullanılan özel dile argo denir. Argo, tek sözcükten oluşabileceği gibi söz öbekleri ve deyimlerden de oluşabilir. Örnek :

  • Okutmak (elden çıkarıp - satmak)
  • racon (adet - usül)
  • şabanlık (aptallık - sersemlik)
  • keklemek (kandırmak - aldatmak)