Sözcükte Anlam

Görüntüleme Sayısı 
Başlık Yazar Tıklamalar
Sözcükte Anlam Dersistan tarafından yazıldı. 156
Mecaz Türleri Dersistan tarafından yazıldı. 139
Terim Anlam Dersistan tarafından yazıldı. 112
İkilemeler Dersistan tarafından yazıldı. 141
Deyimler Dersistan tarafından yazıldı. 145
Atasözleri Dersistan tarafından yazıldı. 150
Somut ve Soyut Anlamlı Sözcükler Dersistan tarafından yazıldı. 138
Eş ve Yakın Anlamlı Sözcükler Dersistan tarafından yazıldı. 132
Karşıt (Zıt) Anlamlı Sözcükler Dersistan tarafından yazıldı. 124
Sesteş (Eş Sesli) Sözcükler Dersistan tarafından yazıldı. 120
Özel ve Genel Anlamlı Sözcükler Dersistan tarafından yazıldı. 120
Nicel ve Nitel Anlamlı Sözcükler Dersistan tarafından yazıldı. 130
Anlam Daralması Dersistan tarafından yazıldı. 131
Anlam Genişlemesi Dersistan tarafından yazıldı. 103
Başka Anlama Geçiş (Anlam Kayması) Dersistan tarafından yazıldı. 119
Deyim Aktarmaları Dersistan tarafından yazıldı. 145
Ad Aktarması Dersistan tarafından yazıldı. 113
Argo Dersistan tarafından yazıldı. 337