Sözcükte Anlam

Görüntüleme Sayısı 
Başlık Yazar Tıklamalar
Sözcükte Anlam Dersistan tarafından yazıldı. 98
Mecaz Türleri Dersistan tarafından yazıldı. 74
Terim Anlam Dersistan tarafından yazıldı. 64
İkilemeler Dersistan tarafından yazıldı. 82
Deyimler Dersistan tarafından yazıldı. 81
Atasözleri Dersistan tarafından yazıldı. 87
Somut ve Soyut Anlamlı Sözcükler Dersistan tarafından yazıldı. 84
Eş ve Yakın Anlamlı Sözcükler Dersistan tarafından yazıldı. 75
Karşıt (Zıt) Anlamlı Sözcükler Dersistan tarafından yazıldı. 72
Sesteş (Eş Sesli) Sözcükler Dersistan tarafından yazıldı. 62
Özel ve Genel Anlamlı Sözcükler Dersistan tarafından yazıldı. 73
Nicel ve Nitel Anlamlı Sözcükler Dersistan tarafından yazıldı. 66
Anlam Daralması Dersistan tarafından yazıldı. 66
Anlam Genişlemesi Dersistan tarafından yazıldı. 57
Başka Anlama Geçiş (Anlam Kayması) Dersistan tarafından yazıldı. 63
Deyim Aktarmaları Dersistan tarafından yazıldı. 87
Ad Aktarması Dersistan tarafından yazıldı. 60
Argo Dersistan tarafından yazıldı. 210