Karşıtlık Bildiren Yargılar

Karşıtlık Bildiren Yargılar : Bazı cümlelerde birtakım olay ya da olguların karşıt özellikleri verilir. Karşıtlara yer vermek, anlatımı belirgin kılar. Örnek :

  • Dışarısı günlük güneşlik, halbuki burada paltolarımız bile bizi ısıtmaya yetmiyor.
  • Ağlarım hatıra geldikçe gülüştüklerimiz.
  • Bir vardı, bir yok oldu; böyledir dünyanın hali.