SERVET-İ FÜNUN DÖNEMİNDE EDEBİ MÜNAKAŞALARTürk edebiyatında ilk yazınsal tartışma, Tanzimat edebiyatının birinci dönem sanatçılarından Şinasi ile Sait Bey arasında çıkar. "Mesele-i mebhûsetü anha" olarak ...

FECR-İ ATİ  EDEBİYATI Edebiyat-ı Cedide’ye tepki olarak doğmuştur. Fecr-i Aticiler, 24 Şubatta 1909 da sanat anlayışlarını ,amaç ve ilkelerini bir bildiriyle açıklamışlardır. Fecri Ati ...

Bazı cümlelerden iki farklı anlam çıkabilmektedir.Bu tip karşılaştırma bildiren cümlelerdeki anlatım bulanıklığı giderilmediği taktirde anlatım bozukluğu ortaya çıkar.Adam,politikayla karısından çok ilgileniyor.Bu kötü insanlara sizden ...

a)Bir sıfatla bir adın ortak tamlanana bağlanması anlatımı bozar:Doğa ve toplumsal olayları inceledik.Dün epik ve aşk şiirleri okuduk.Askeri ve devlet okullarına giriş sınavı yapılacak.Gençlik, ...

Şu Destanı : Şu destanı M.Ö. 330-327 yıllarındaki olaylarla bağlantılıdır. Bu tarihlerde Makedonyalı iskender, iran'ı ve Türkistan'ı istilâ etmişti. Bu dönemde Saka hükümdarının adı ...

DİVAN EDEBİYATININ ŞAİR VE YAZARLARI HOCA DEHHANİ Divan edebiyatının kurucusu kabul edilir.Yirmi bin beyitlik “Selçuk Şehnamesi”adlı kitabı vardır.Vatan hasreti ile ...

DİVAN EDEBİYATI ( KLASİK EDEBİYAT – ESKİ EDEBİYAT) İslamiyet’in kabulünden sonra Türkler yaşamın her alanında Araplardan, Farslardan etkilenmişlerdir. Bu etkileşimin ...

HALK EDEBİYATININ TEMSİLCİLERİ YUNUS EMRE Engin hoşgörüsü, insan sevgisiyle sadece bizim değil bütün dünyanın beğenisini kazanmış eşsiz bir şair, fikir ...

HALK EDEBİYATI İslamiyet’ten günümüze kadar kesintisiz gelen bir edebiyattır.Halk içinde yetişmiş ozanları icra ettiği bir edebiyattır.Temelinde sözlü bir gelenek vardır.Dili ...

Talas savaşından sonra Türkler kabileler halinde Müslüman olmaya başlamıştır. Karahan Devletinin hükümdarı Satuk Buğra Han zamanında İslamiyet resmi din olarak ...

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK EDEBİYATI Bilinmeyen bir tarihte başlamıştır. İslamiyet’in kabulüne kadar devam ede gelmiştir. Atlı- göçebe kültürünün izlerini taşımaktadır. Ölüm, ...

DİL VE ANLATIM

Orhun Âbideleri - (Kül Tigin Âbidesi) Güney yüzü [1] Tengri ...

DİVAN EDEBİYATI ( KLASİK EDEBİYAT – ESKİ EDEBİYAT) İslamiyet’in kabulünden ...