SÖZCÜKLERİ BİRBİRİYLE KARIŞTIRMA: Anlamları veya yazılışları çok benzer olan sözcüklerin karıştırılması cümlenin anlam bütünlüğünü bozar.Geri kalmışlık Türkiye'ye özel bir durum değil.Bu binalar gerçekten çok ...

19.yüzyılın ikinci yarısında romantizme tepki olarak doğmuş bir sanat ve edebi akımdır realizm. Bu döneme kadar gelinen süreçte, fen bilimlerinde ve toplumsal bilimlerde önemli gelişmeler ...

1. GÖNDERGESEL İŞLEV: Bir ileti dilin göndergeyi olduğu gibi ifade etmesi için düzenlenerek oluşturulmuşsa dil göndergesel işlevde kullanılmıştır. Bu başka bir ifadeyle dilin bilgi ...

Türklerin GÖKTÜRK alfabesini kullanmasıyla başlayan dönemdir. Daha eskilere ait maalesef herhangi bir eserimiz yoktur. Tarihi bilinen en eski yazıtımız(mezar taşı): Çoyren (687-692)dir.Tarihimizin ve dilimizin ...

SERVET-İ FÜNUN DÖNEMİNDE EDEBİ MÜNAKAŞALARTürk edebiyatında ilk yazınsal tartışma, Tanzimat edebiyatının birinci dönem sanatçılarından Şinasi ile Sait Bey arasında çıkar. "Mesele-i mebhûsetü anha" olarak ...

DİVAN EDEBİYATININ ŞAİR VE YAZARLARI HOCA DEHHANİ Divan edebiyatının kurucusu kabul edilir.Yirmi bin beyitlik “Selçuk Şehnamesi”adlı kitabı vardır.Vatan hasreti ile ...

DİVAN EDEBİYATI ( KLASİK EDEBİYAT – ESKİ EDEBİYAT) İslamiyet’in kabulünden sonra Türkler yaşamın her alanında Araplardan, Farslardan etkilenmişlerdir. Bu etkileşimin ...

HALK EDEBİYATININ TEMSİLCİLERİ YUNUS EMRE Engin hoşgörüsü, insan sevgisiyle sadece bizim değil bütün dünyanın beğenisini kazanmış eşsiz bir şair, fikir ...

HALK EDEBİYATI İslamiyet’ten günümüze kadar kesintisiz gelen bir edebiyattır.Halk içinde yetişmiş ozanları icra ettiği bir edebiyattır.Temelinde sözlü bir gelenek vardır.Dili ...

Talas savaşından sonra Türkler kabileler halinde Müslüman olmaya başlamıştır. Karahan Devletinin hükümdarı Satuk Buğra Han zamanında İslamiyet resmi din olarak ...

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK EDEBİYATI Bilinmeyen bir tarihte başlamıştır. İslamiyet’in kabulüne kadar devam ede gelmiştir. Atlı- göçebe kültürünün izlerini taşımaktadır. Ölüm, ...

DİL VE ANLATIM

Orhun Âbideleri - (Kül Tigin Âbidesi) Güney yüzü [1] Tengri ...

DİVAN EDEBİYATI ( KLASİK EDEBİYAT – ESKİ EDEBİYAT) İslamiyet’in kabulünden ...