SÖZCÜĞÜN YAPISINDAKİ YANLIŞLIK: Bir sözcük dil bilgisi kurallarına aykırı türetilirse anlatım bozukluğu doğar.Mehmet Efendi on beş yıldır bakkalcılık yapıyor.Yiyecekleri kokturmuşsun.Bölgevi sorunlar artıyor.Her şeyi pahalılandırmışsınız.Bilinçleşmenin ...

Adapte: Yabancı bir eseri yer adları, şahıs adları, deyimleri, gelenek ve görenekleriyle yerli hayata uygulayarak çevirme; uyarlama. Adaptasyon: Adapte etme. uyarlama.Aksesuar: Tiyatro sahnesinde kullanılan eşya.Aksiyon: Roman, hikâye, tiyatro ...

TÜRK EDEBİYATINDA ROMAN Üç bölümden oluşan plan ve olay örgüsünün belli bir düzen içinde geliştirilip işlendiği türe roman denir. Romanda kişilerin ve çevrenin okuyucuya ...

20. yüzyılın başında Empresyonizme tepki olarak doğan Ekspresyonizm, insanın iç dünyasındaki duyguları anlatmaya (dışa vurmaya) önem veren bir akımdır.Ekspresyonizm (dışavurumculuk) önce resim alanında ortaya ...

Divan edebiyatında şiir ön planda olduğu için düz yazı geri plana itilmiştir. Düz yazı yazan kişiler edebiyatçı olarak kabul görmemiştir. Yazarlar da edebiyatçı yönlerini ...

Duygu ve düşünceleri daha açık ifade etmek, cümlenin yapısını ve duraklama noktalarını belirlemek, okumayı ve anlamayı kolaylaştırmak, sözün vurgu ve ...

MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN-İ RÛMÎ (13. yy) ♦ Horasan'ın Belh şehrinde 1207 tarihinde doğmuş, 17 Aralık 1273'te vefat etmiştir. Mevlânâ'nın ölüm gecesi, ...

TÜRKÎ-İ BASİT ♦ 16. yüzyılda Divan şiirinin dili Arapça ve Farsça ke­limelerle iyice ağırlaşınca buna bir tepki doğmuş­tur. Tepki gösterilmesi ...

♦ Divan edebiyatında nesir (düz yazı) şiire göre ikinci planda kalmıştır. ♦ Divan edebiyatında nesre (düz yazıya) "İnşa", bu işle ...

TEVHİD ♦ Allah'ın birliğini ve yüceliğini anlatan şiirlere "tevhid" denir. ♦ Tevhidler kutsal bir konu olduğundan divanların en başında yer ...

Divan şiiri nazım şekillerini Araplardan gelenler, Farslardan (Iran) gelenler ve Türklerden gelenler diye şu şekilde sınıflandırabiliriz: 1. Araplardan Gelen Divan ...

DİL VE ANLATIM

Duygu ve düşünceleri daha açık ifade etmek, cümlenin yapısını ve ...

MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN-İ RÛMÎ (13. yy) ♦ Horasan'ın Belh şehrinde 1207 ...