DİVAN EDEBİYATI ( KLASİK EDEBİYAT – ESKİ EDEBİYAT) İslamiyet’in kabulünden sonra Türkler yaşamın her alanında Araplardan, Farslardan etkilenmişlerdir. Bu etkileşimin en belirgin olduğu alanların ...

Dilin ne olup ne olmadığı hakkında bugüne kadar bir çok tanım yapılmıştır. Öyle ki bugün bu tanımlar kendi arasında sınıflandırılmaya başlanmıştır: Biyolojik yaklaşım açısından ...

KUTADGU BİLİG11. yy’da (1069-1070) Yusuf Has Hacip tarafından yazılmıştır.Karahanlı hükümdarı Tabgaç Buğra Han’a sunulmuştur.Kutadgu Bilig ‘’saadet veren bilgi, ilim’’ anlamına gelir.Didaktik bir eserdir.Mesnevi şeklinde ...

Talas savaşından sonra Türkler kabileler halinde Müslüman olmaya başlamıştır. Karahan Devletinin hükümdarı Satuk Buğra Han zamanında İslamiyet resmi din olarak kabul edilmiştir.(942) B u ...

SÖZCÜĞÜN YAPISINDAKİ YANLIŞLIK: Bir sözcük dil bilgisi kurallarına aykırı türetilirse anlatım bozukluğu doğar.Mehmet Efendi on beş yıldır bakkalcılık yapıyor.Yiyecekleri kokturmuşsun.Bölgevi sorunlar artıyor.Her şeyi pahalılandırmışsınız.Bilinçleşmenin ...

MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN-İ RÛMÎ (13. yy) ♦ Horasan'ın Belh şehrinde 1207 tarihinde doğmuş, 17 Aralık 1273'te vefat etmiştir. Mevlânâ'nın ölüm gecesi, ...

TÜRKÎ-İ BASİT ♦ 16. yüzyılda Divan şiirinin dili Arapça ve Farsça ke­limelerle iyice ağırlaşınca buna bir tepki doğmuş­tur. Tepki gösterilmesi ...

♦ Divan edebiyatında nesir (düz yazı) şiire göre ikinci planda kalmıştır. ♦ Divan edebiyatında nesre (düz yazıya) "İnşa", bu işle ...

TEVHİD ♦ Allah'ın birliğini ve yüceliğini anlatan şiirlere "tevhid" denir. ♦ Tevhidler kutsal bir konu olduğundan divanların en başında yer ...

Divan şiiri nazım şekillerini Araplardan gelenler, Farslardan (Iran) gelenler ve Türklerden gelenler diye şu şekilde sınıflandırabiliriz: 1. Araplardan Gelen Divan ...

13. yüzyıldan sonra Türk toplum hayatında çeşitli zümre ve çevrelerin oluşması, değişik edebî ürünlerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Saray, konak, ...

DİL VE ANLATIM

Özne: kim, NeNesne: Kimi, Neyi; NeDolaylı Tümleç (Yer Tamlayıcısı) : ...

MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN-İ RÛMÎ (13. yy) ♦ Horasan'ın Belh şehrinde 1207 ...