DİL VE ÖĞRETİM Eğitim, bir iletişim sürecidir. İletişimde bulunmaksızın bir eğitim ve öğretim sürecinden bahsetmek imkansızdır. O halde verimli bir eğitim için sağlıklı bir ...

Türkçede doğrudan fiil olarak çekimlenebilecek bir kelimenin yardımcı eylem alarak çekimlenmesi yanlıştır.Boşuna umut etme oraya gelmeyeceğim.Benden kuşku etmemelisin.Senin düşüncelerin hiçbir zaman bana etki etmez.Bu ...

Saf (öz) şiir anlayışı Paul Valery'nin şiirde dili her şeyin üstünde tutan görüşünden hareketle, Batı edebiyatından Paul Valery,Stephane Mallarme ve Divan şiirinin biçimci yapısından bir hayli etkilenen anlayış. ...

EYLEM - EYLEMSİ ARASINDAKİ ÇATI UYUŞMAZLIĞI: Birleşik veya sıralı cümlelerde aynı özneyi alan yüklemlerin her ikisi de etken veya her ikisi de edilgen olmalıdır. ...

HALK EDEBİYATI İslamiyet’ten günümüze kadar kesintisiz gelen bir edebiyattır.Halk içinde yetişmiş ozanları icra ettiği bir edebiyattır.Temelinde sözlü bir gelenek vardır.Dili sadedir.Dörtlük ve yarım kafiye ...

Attila İlhan Garip Hareketine(Orhan Veli ve arkadaşları) en başından itibaren karşı çıkmıştır. Mavi dergisinde "Sosyal Realizmin Münasebetleri yahut Başlangıç" adlı ...

DİVAN EDEBİYATININ ŞAİR VE YAZARLARI HOCA DEHHANİ Divan edebiyatının kurucusu kabul edilir.Yirmi bin beyitlik “Selçuk Şehnamesi”adlı kitabı vardır.Vatan hasreti ile ...

DİVAN EDEBİYATI ( KLASİK EDEBİYAT – ESKİ EDEBİYAT) İslamiyet’in kabulünden sonra Türkler yaşamın her alanında Araplardan, Farslardan etkilenmişlerdir. Bu etkileşimin ...

HALK EDEBİYATININ TEMSİLCİLERİ YUNUS EMRE Engin hoşgörüsü, insan sevgisiyle sadece bizim değil bütün dünyanın beğenisini kazanmış eşsiz bir şair, fikir ...

HALK EDEBİYATI İslamiyet’ten günümüze kadar kesintisiz gelen bir edebiyattır.Halk içinde yetişmiş ozanları icra ettiği bir edebiyattır.Temelinde sözlü bir gelenek vardır.Dili ...

Talas savaşından sonra Türkler kabileler halinde Müslüman olmaya başlamıştır. Karahan Devletinin hükümdarı Satuk Buğra Han zamanında İslamiyet resmi din olarak ...

DİL VE ANLATIM

Orhun Âbideleri - (Kül Tigin Âbidesi) Güney yüzü [1] Tengri ...

Attila İlhan Garip Hareketine(Orhan Veli ve arkadaşları) en başından itibaren ...